Aktivitetsklubben Hørgården - Nord


Gå til indhold

BESTYRELSEN


Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamlingen Onsdag den 24. februar 201
6

Formand: Tom Smith (Hørgården 2)
Næstformand: Jan Norup Nielsen (Hørgården 1)
Kasserer: Lizzie Smith (Hørgården 2)

Øvrig bestyrelse:
Margit Nielsen (Hørgården 1)
Marianne Weber (Hørgården 1)
Karin Olsen (Remisevænget Nord)
Pia Sørensen (Remisevænget Nord)

Suppleanter: Rose Pedersen (Hørgården 2)


Revisor: Lars Tandrup (Hørgården 2)
Revisor Supleant: Per Jensen (Hørgården 1)

Referat: Marianne Weber

Formanden Tom Smith bød velkommen.
Per Jensen blev valgt til dirigent.
Dagsorden godkendt.

Bestyrelsens beretning ved Tom Smith

Medlemsantallet ligger i nogenlunde samme niveau, der er ingen udvikling i nedlemsantallet,
og opfordrede de tilstedeværende til, - at hanke lidt op i venner, bekendte og naboer m.m.

Vi vil gerne have flere medlemmer så vi kan udbyde endnu bedre arrangementer og ture.
Der er ikke samme tilslutning som tidligere til ture og feste, de musikaftner vi har afholdt har
tilslutningen været dårlig i.h.t. tidligere, hvilket er lidt ærgeligt idet der bruges mange ressourcer
både økonomisk og menneskelige.

Måske er en del af årsagen at finde i de sedler der bliver sat op i opgangene/opslagstavler og
ellers internettet, - hvis folk i stedet for fik dem direkte ind ad døren, kunne dette medvirke til
en øget tilslutning.
Fremadrettet vil der blive fremsendt information til B medlemmer via brev.
Information til beboerne og A medlemmer vil blive leveret direkte i postkassen i Urbanplanen.

Formandens beretning godkendt.

Regnskab 2015 hvilket vi kom pænt ud af viser et pænt plus i forhold til året før.
Der var sidste år debat om regnskabsoptilling, Per Jensen foreslog ny opstilling der vare mere overskuelig.
Dette er blev tilrettet i det netop afsluttede regnskab.
Regnskabet godkendt.

Kontingent for 2016/2017 er på 75.- kr årligt for husstanden.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på Kaffe og Pålægsbord.VELKOMMEN | BESTYRELSEN | BANKO 2018 | Site Map


Retur til indhold | Retur til hovedmenu